Công văn về việc tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước ăn uống sinh hoạtNgày 28/4/2016, Cục Quản lý môi trường y tế ban hành Công văn số 408/MT-SKCĐ gửi Sở Y tế các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tp. Đà Nẵng; Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Viện Pasteur Nha Trang, và một số đơn vị liên quan về việc tăng […]

Ngày 28/4/2016, Cục Quản lý môi trường y tế ban hành Công văn số 408/MT-SKCĐ gửi Sở Y tế các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tp. Đà Nẵng; Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Viện Pasteur Nha Trang, và một số đơn vị liên quan về việc tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt tại các tỉnh nói trên.

Chi tiết Công văn tải theo đường link: da_ky_CV-408_Kiem-tra-giam-sat-CLN-cac-tinh-Ha-Tinh-den-TT-Hue

CV 408 kiem tra chat luong nuoc

 

Xem thêm ...