Home / Môi trường cơ sở y tế / Công tác quản lý chất thải y tế và triển khai Kế hoạch thực hiện cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp tại Hà Tĩnh và Nghệ An

Công tác quản lý chất thải y tế và triển khai Kế hoạch thực hiện cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp tại Hà Tĩnh và Nghệ An

Trong 3 ngày, từ ngày 08-10/3/2017, Đoàn công tác của Cục Quản lý môi trường y tế đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế và kế hoạch triển khai cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp tại tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An. Tại tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn công tác đã […]

Trong 3 ngày, từ ngày 08-10/3/2017, Đoàn công tác của Cục Quản lý môi trường y tế đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế và kế hoạch triển khai cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp tại tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.
Tại tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn công tác đã ghi nhận được những cố gắng của ngành Y tế Hà Tĩnh trong công tác quản lý chất thải y tế, mặc dù là tỉnh còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội nhưng các bệnh viện đã được các cấp chính quyền địa phương quan tâm đầu tư xử lý chất thải y tế. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Tĩnh, 100% bệnh viện sử dụng lò đốt 2 buồng hoặc thuê xử lý chất thải y tế nguy hại, 95,5% bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải y tế (riêng Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh mới được nâng cấp lên thành bệnh viện từ Trung tâm Mắt nên chưa được đầu tư). Trong đó, Bệnh viện đa khoa thành phố Hà Tĩnh – Đơn vị gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg đã xử lý triệt để ô nhiễm môi trường và chuẩn bị làm hồ sơ, thủ tục gửi Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh xem xét, chứng nhận hoàn thành. Đoàn công tác cũng đồng thuận với Sở Y tế Hà Tĩnh về một số khó khăn trong công tác quản lý chất thải y tế: thiếu kinh phí vận hành hoặc thuê xử lý chất thải y tế nguy hại tại các trạm y tế và các cơ sở y tế dự phòng; hầu hết các cơ sở y tế dự phòng và trạm y tế xã chưa có hệ thống xử lý nước thải y tế; việc thu gom chất thải y tế nguy hại tại các trạm y tế xã xử lý theo mô hình tập trung hoặc theo cụm cơ sở y tế còn gặp nhiều khó khăn do thiếu phương tiện vận chuyển đảm bảo theo quy định, khoảng cách thu gom giữa các trạm y tế khá xa, đặc biệt tại các huyện miền núi. Do đó trong thời gian tới, Sở Y tế Hà Tĩnh cần tích cực phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý chất thải y tế.
Tại tỉnh Nghệ An, thực hiện Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 15/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020, Sở Y tế Nghệ An đã tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt kế hoạch quản lý chất thải y tế tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020 (tại Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 12/6/2015). Trong đó, đưa ra các giải pháp thực hiện nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020 là 100% cơ sở y tế ở các tuyến thực hiện xử lý chất thải y tế bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường như: Lồng ghép các nguồn vốn, chương trình dự án đầu tư xử lý chất thải y tế cho các cơ sở y tế; Tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản về xử lý chất thải, hướng dẫn quy trình xử lý chất thải y tế; Đề cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị về công tác quản lý, xử lý chất thải y tế; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra về công tác bảo vệ môi trường, xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện và các cơ sở y tế khác. Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch quản lý chất thải y tế tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020 là 181.200 triệu đồng, được cân đối kinh phí từ nguồn: ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và từ các chương trình, dự án khác. Theo đánh giá của Sở Y tế Nghệ An, tỷ lệ xử lý chất thải y tế đảm bảo theo quy định tại các cơ sở khám, chữa bệnh đã cơ bản đạt mục tiêu của Đề án 2038 đến năm 2020 (97% đối với chất thải y tế nguy hại và 87,5% đối với nước thải y tế). Tuy nhiên, tại các cơ sở y tế khác, tỷ lệ này còn khiêm tốn, do đó trong thời gian tới Sở Y tế Nghệ An tiếp tục tham mưu, đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư hệ thống xử lý chất thải y tế cho các cơ sở y tế nhằm đạt mục tiêu của Đề án 2038.
Trước đó, Đoàn công tác của Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp với Sở Y tế Hà Tĩnh và Sở Y tế Nghệ An kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế và tiến độ thực hiện kế hoạch cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp tại 4 bệnh viện (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Sản nhi Nghệ An). Tại mỗi bệnh viện, Đoàn công tác đã kiến nghị các bệnh viện khắc phục ngay những thiếu sót, tồn tại trong công tác quản lý chất thải y tế, đồng thời đề nghị các bệnh viện tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp theo Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh./.

Kiểm tra công tác vệ sinh tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh

Đoàn công tác làm việc tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh

Bài và ảnh: Ths.Lê Mạnh Hùng
và Bs.Nguyễn Hữu Hùng

Tin liên quan
Xem nhiều