Home / Trung tâm Thông tin MTYT / Công nghệ quản lý chất thải y tế trong các cơ sở y tế quy mô lớn

Công nghệ quản lý chất thải y tế trong các cơ sở y tế quy mô lớn

Nguồn: https://www.healthcare-waste.org/hc-facilities/technologies/large/ Các thiết bị kỹ thuật sử dụng để quản lý chất thải y tế an toàn trong các cơ sở y tế quy mô lớn có thể được tìm thấy ở mức độ đóng thùng hóa, xử lý tại chỗ hoặc bên ngoài cơ sở, xử lý và bước thải bỏ cuối cùng. […]

Nguồn: https://www.healthcare-waste.org/hc-facilities/technologies/large/

Các thiết bị kỹ thuật sử dụng để quản lý chất thải y tế an toàn trong các cơ sở y tế quy mô lớn có thể được tìm thấy ở mức độ đóng thùng hóa, xử lý tại chỗ hoặc bên ngoài cơ sở, xử lý và bước thải bỏ cuối cùng.

Đóng gói

Thùng chứa được sử dụng để chứa các loại chất thải y tế khác nhau không những cần phải chắc đủ để giảm thiểu tình trạng đổ vỡ do tai nạn (ví dụ túi nhựa chứa chất thải truyền nhiễm mà bị rỉ), mà còn phải có màu sắc phù hợp và ghi nhãn để nhận diện rõ ràng.

Kiểm soát

Nhân viên vệ sinh và dọn dẹp nên luôn luôn mặc quần áo bảo hộ bao gồm giày ống hoặc đôi giày làm việc chắc chắn và găng tay cao su dày.

Việc vận chuyển nội bộ chất thải y tế đòi hỏi việc sử dụng thùng rác, xe đẩy hoặc giỏ hàng chuyên dụng.

Việc vận chuyển chất thải y tế ra ngoài (ngoài hiện trường) là cần thiết khi chất thải y tế nguy hại được xử lý bên ngoài cơ sở y tế.

Cơ sở phát sinh chất thải sau đó sẽ chịu trách nhiệm về việc đóng gói và ghi nhãn đúng cách các thùng chất thải được vận chuyển.

Việc vận chuyển phải luôn được ghi chép đầy đủ và tất cả các phương tiện vận chuyển phải mang theo phiếu gửi hàng từ điểm thu vào cơ sở xử lý. Hơn nữa, các phương tiện được sử dụng để thu chất thải y tế nguy hại, truyền nhiễm không nên được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Các thùng chứa không có các cạnh sắc, dễ dàng bốc và dỡ hàng cũng như để làm sạch, khử trùng, và được bọc chắc chắn để tránh bị đổ ra.

Xử lý

Các cơ sở y tế quy mô lớn đặc biệt ở chỗ chúng thường phát sinh một lượng chất thải đủ để biện minh cho việc mua một đơn vị xử lý chất thải y tế tương đối phức tạp.

Mặt khác, trong các khu đô thị đông dân, các cơ sở y tế có thể phải đối mặt với việc thiếu không gian cũng như sự phản đối từ cộng đồng xung quanh tùy thuộc vào công nghệ được chọn.

Sự lựa chọn cuối cùng giữa phương án xử lý tại chỗ hoặc ngoài cơ sỏ sẽ phụ thuộc vào một số thông số như đã nêu.

Cao Ngọc (dịch)