Home / Trung tâm Thông tin MTYT / Công bố hồ sơ đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ, chứng nhận chuyên môn về y tế lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Công bố hồ sơ đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ, chứng nhận chuyên môn về y tế lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Ngày 12/7/2017 Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế có công văn số 696/MT-LĐ gửi Trung tâm Thông tin môi trường y thuộc Cục Quản lý môi trường y tế v/v công bố hồ sơ đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động. […]

Ngày 12/7/2017 Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế có công văn số 696/MT-LĐ gửi Trung tâm Thông tin môi trường y thuộc Cục Quản lý môi trường y tế v/v công bố hồ sơ đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động. Chi tiết như sau:

Office Lens 20170712-101946

 

Tải văn bản

Tin liên quan
Xem nhiều