Home / SKLĐ – Phòng chống thương tích / An toàn VSLĐ cho nhân viên y tế / Công bố hồ sơ đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động

Công bố hồ sơ đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động

Ngày 12/7/2017 Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế có công văn số 696/MT-LĐ gửi Trung tâm Thông tin môi trường y thuộc Cục Quản lý môi trường y tế v/v công bố hồ sơ đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động. […]

Ngày 12/7/2017 Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế có công văn số 696/MT-LĐ gửi Trung tâm Thông tin môi trường y thuộc Cục Quản lý môi trường y tế v/v công bố hồ sơ đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động. Chi tiết như sau:

Office Lens 20170712-101946

 

Tải văn bản

Tin liên quan
Xem nhiều