Home / SKLĐ – Phòng chống thương tích / Môi trường LĐ – Bệnh nghề nghiệp / Công bố các đơn vị đủ điều kiện khám bệnh nghề nghiệp

Công bố các đơn vị đủ điều kiện khám bệnh nghề nghiệp

Ngày 15 tháng 7 năm 2016 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 303/MT về việc công bố các đơn vị đủ điều kiện khám bệnh nghề nghiệp Chi tiết xem công văn tại đây:  Công văn 303/MT

Ngày 15 tháng 7 năm 2016 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 303/MT về việc công bố các đơn vị đủ điều kiện khám bệnh nghề nghiệp
Chi tiết xem công văn tại đây:  Công văn 303/MT

Tin liên quan
Xem nhiều