Home / Sức khỏe Môi trường - Cộng đồng / Chương trình giới thiệu sản phẩm của tổ chức phát triển Hà Lan SNV và Akvo : trình bày các kết quả tăng cường mở rộng bản đồ phân bổ nước

Chương trình giới thiệu sản phẩm của tổ chức phát triển Hà Lan SNV và Akvo : trình bày các kết quả tăng cường mở rộng bản đồ phân bổ nước

16 tháng 12 năm 2014 Văn phòng đại diện tại Lào của tổ chức phát triển Hà Lan SNV là đối tác với Akvo, một tổ chức xây dựng mạng internet mã nguồn mở và phần mềm điện thoại di động, được thiết kế để hỗ trợ phát triển quốc tế, tăng tính minh bạch […]

16 tháng 12 năm 2014

Văn phòng đại diện tại Lào của tổ chức phát triển Hà Lan SNV là đối tác với Akvo, một tổ chức xây dựng mạng internet mã nguồn mở và phần mềm điện thoại di động, được thiết kế để hỗ trợ phát triển quốc tế, tăng tính minh bạch và hiệu quả viện trợ. Trong tháng 10, nhân viên của Akvo đến thăm văn phòng SNV tại Vientiane, Lào để tiến hành đào tạo, bồi dưỡng về việc sử dụng công nghệ tiên tiến của Akvo cho ngành nước và vệ sinh tại Lào. Trong hai ngày huấn luyện, hai bên đã xem xét các vấn đề cơ bản của các cuộc khảo sát, sử dụng điện thoại thông minh để thu thập dữ liệu trong lĩnh vực này và sử dụng bảng điều khiển “Akvo FLOW” để quản lý dữ liệu. Akvo cũng giới thiệu báo cáo thực tế đơn giản (Real Simple Reporting), một ứng dụng để ngay lập tức chia sẻ sự tiến bộ của các đối tác tham gia chương trình và để chia sẻ kinh nghiệm về sự phát triển của chương trình.

Sự hợp tác giữa 2 bên lên đến đỉnh điểm trong một chương trình giới thiệu sản phẩm , nơi SNV và Akvo cùng giới công nghệ và phương pháp của công cụ giám sát sự phân bổ và tình trạng của các nguồn cung cấp nước “Water- Point Mapping” trong chương trình của SNV tại Savannakhet, cùng với lý do để đưa nó vào sử dụng tại Lào. Với các kết quả làm việc với công cụ này cho đến nay, các đề xuất nhân rộng công nghệ này tại Lào trong tương lai đã được thảo luận. Đại diện chính quyền trung ương và tỉnh Nam Saat, PRDO và DRDO, cũng như các đối tác phát triển như tổ chức Tầm nhìn thế giới, Giáo dục Thế giới, tổ chức Phát triên nhân đạo quốc tế và Quỹ nhi đồng liên hợp quốc (UNICEF) đã có mặt và tham gia vào chương trình thảo luận sau khi xem trình bày.
Cho đến nay, 1.085 điểm dữ liệu đã được thu thập ở huyện Atsaphone và Phin tại Savannakhet, sử dụng 13 điện thoại thông minh, và 23 đội, mỗi đội gồm 2 người. Tại mỗi điểm dữ liệu là điểm cung cấp nước tham chiếu đã được thu thập một số chỉ số chức năng (ví dụ như chất lượng, số lượng, khả năng tiếp cận, và độ tin cậy) cũng như thông tin về các vấn đề hoạt động và bảo trì. Tại chương trình giới thiệu sản phẩm, các diễn giả đã trình bày cách đo khác nhau có thể được hiển thị hoặc mã hóa màu sắc trên bản đồ, và làm thế nào thông tin này có thể được phân tích và sử dụng để đưa ra quyết định.
Để minh họa sự dễ dàng của việc sử dụng công cụ “Water-Point Maps”, những người tham gia được thực hành với các bản đồ tương ứng với nhiều chỉ số của các điểm cung cấp nước của hai huyện.
Các đại biểu cũng thảo luận tương lai nên nhân rộng công nghệ cải tiến này tới nhiều huyện trong tỉnh Savannakhet và trên cả nước Lào, tạo lập quan hệ đối tác với các huyện, tỉnh và chính quyền quốc gia, các bộ phận công nghệ thông tin và kỹ thuật của Đại học Quốc gia và các tổ chức quốc tế khác.

Ứng dụng “Akvo FLOW” và bảng điều khiển của nó đã được công nhận như là một công cụ nhanh chóng, chính xác và đơn giản để thu thập và phân tích thông tin có liên quan đến nước và do đó cho thấy một sự thay thế hiệu quả về mặt chi phí cho các cuộc điều tra trên giấy. Tuy nhiên, quan trọng nhất đối với chương trình của SNV là đại biểu tham dự đều nhận ra giá trị của bản đồ và cơ sở dữ liệu cơ bản để cải thiện chức năng của các nguồn cung cấp nước sạch nông thôn.

Lăng Thúy (theo nguồn: http://www.snvworld.org/en/regions/asia/news/snv-and-akvo-roadshow-presenting-the-results-of-scaling-up-water-point-mapping)