Home / Phong trào "Vệ sinh yêu nước" / Chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2017

Chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2017

Ngày 15/6/2017 Bộ Y tế có công văn số 3294/BYT-MT gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2017:  

Ngày 15/6/2017 Bộ Y tế có công văn số 3294/BYT-MT gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2017:

CV 3294_VSYN (BYT ban hanh)

 

Tải văn bản

Tin liên quan
Xem nhiều