Home / Chỉ đạo điều hành

Số VB Tiêu đề Ngày BH Chi tiết
826/MT-LĐ Danh sách các cơ sở khám chữa bệnh được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp 05/07/2019 Chi tiết
1003/BYT-MT Tăng cường công tác quản lý chất thải y tế 28/02/2019 Chi tiết
7562/QĐ-BYT Quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2019-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 24/12/2018 Chi tiết
6847/QĐ-BYT Quyết định phê duyệt đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 13/11/2018 Chi tiết
04/QĐ-MT Quyết định v/v ban hành “Hướng dẫn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở lao động” 12/02/2018 Chi tiết
1119/QĐ-BYT Quyết định 1119/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch Truyền thông về Quản lý chất thải y tế, Giai đoạn 2017-2021 28/03/2017 Chi tiết
216/QĐ-BYT Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng của ngành y tế giai đoạn 2016 – 2020 20/01/2017 Chi tiết
05/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 – 2020 05/01/2016 Chi tiết
156/MT-SKCĐ Công văn v/v rà soát số liệu các xã vệ sinh toàn xã năm 2017 03/03/2017 Chi tiết
906/BYT-MT Công văn Triển khai hoạt động của phòng khám bệnh nghề nghiệp 01/03/2017 Chi tiết
6573/QĐ-BYT Quyết định 6573/QĐ-BYT v/v ban hành hướng dẫn triển khai cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp 03/11/2016 Chi tiết
25/MT Danh mục đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo Thông tư 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 25/01/2016 Chi tiết
3638/QĐ-BYT Quyết định 3638/QĐ-BYT v/v phê duyệt Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp” 15/07/2016 Chi tiết
549/KH-BYT Kế hoạch 549/KH-BYT thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí Thư 03/06/2014 Chi tiết
Số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT Thông tư liên tịch Quy định về quản lý chất thải y tế 31/12/2015 Chi tiết
9940/BYT-MT Công văn triển khai Luật ATVSLĐ và tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCN lần thứ 18 năm 2016 17/12/2015 Chi tiết
1451/MT-YT Báo cáo tiến độ xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 11/12/2015 Chi tiết
1246/MT-YT Thu thập thông tin về thực hiện đối tác công tư trong quản lý chất thải y tế 10/11/2015 Chi tiết
1211/MT-YT Thu thập thông tin về quản lý chất thải tại các cơ sở phát sinh ít chất thải y tế 04/11/2015 Chi tiết
MT-SKCĐ Về việc hướng dẫn xử lý thi hài bệnh nhân nhiễm vi rút Ê-bô 08/05/2015 Chi tiết