Home / Trung tâm Thông tin MTYT (Page 4)

Vấn đề xử lý chất thải thiết bị điện tử và PVC trong y tế

Nguồn: https://noharm-uscanada.org/issues/europe/pvc-and-phthalates  Vấn đề chất thải điện tử Trang thiết bị điện tử  sử dụng trong y tế thường chứa các chất độc hại có thể gây tác hại cho sức khỏe con người từ các loại nhựa chứa clo trong dây cáp tới chì trong ống ca-tốt của CRT – công nghệ màn hình […]

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế tại bệnh viện Phụ sản Trung ương

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế tại bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong các ngày 18, 19 và 20, 22/7/2016, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã phối hợp Cục Quản lý môi trường y tế tổ chức các lớp huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho gần 100 cán bộ quản lý của Bệnh viện từ cấp Trưởng – Phó các phòng/ban, Lãnh đạo của đơn vị.

Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Thực hiện Kế hoạch số 549/KH-BYT ngày 03/6/2014 của Bộ Y tế về việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư  về đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong ngành Y tế, Trong 2 ngày 01/6 và 30/7/2016, Trung tâm Thông tin môi trường y tế thuộc Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp với Sở Y tế tỉnh Hải Dương tổ chức lớp “Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế” cho hơn 60 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý y tế của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Trung tâm Thông tin môi trường y tế thuộc Cục Quản lý môi trường y tế tổ chức Lớp Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế tỉnh Tiền Giang năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 549/KH-BYT ngày 03/6/2014 của Bộ Y tế về việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư  về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong ngành Y tế; […]

Trung tâm Thông tin môi trường y tế

Trung tâm Thông tin môi trường y tế

Trung tâm Thông tin môi trường y tế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế, được thành lập theo Quyết định số 3105/QĐ-BYT ngày 29/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế. – Tên giao dịch: Trung tâm Thông tin môi trường y tế – […]