Home / Trung tâm Thông tin MTYT (Page 3)
Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Thực hiện Kế hoạch số 549/KH-BYT ngày 03/6/2014 của Bộ Y tế về việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư  về việc đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong ngành Y tế; Luật […]

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động tại Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Tp. Hồ Chí Minh

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động tại Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Tp. Hồ Chí Minh

Trong 2 ngày 01-02/6/2017, Trung tâm thông tin môi trường y tế là đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Quản lý môi trường y tế đã phối hợp với Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động […]

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ    

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ    

Thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở y tế, trong ba ngày 29-31/5/2017 Trung tâm thông tin môi trường y tế là đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Quản lý môi trường y tế đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung […]

Các cách xử lý trong trường hợp rác thải y tế bị tràn ra ngoài

Các cách xử lý trong trường hợp rác thải y tế bị tràn ra ngoài

Nguồn: https://www.healthcare-waste.org/basics/spillages/ Các hoạt động được liệt kê dưới đây cung cấp một ví dụ về các biện pháp điển hình nên được thực hiện trong trường hợp đổ vỡ ngẫu nhiên của rác thải y tế. Di tản khu vực bị ô nhiễm. Làm sạch mắt và da của nhân viên bị tiếp xúc […]