Home / Trung tâm Thông tin MTYT (Page 2)

Công nghệ quản lý chất thải y tế trong các cơ sở y tế quy mô lớn

Nguồn: https://www.healthcare-waste.org/hc-facilities/technologies/large/ Các thiết bị kỹ thuật sử dụng để quản lý chất thải y tế an toàn trong các cơ sở y tế quy mô lớn có thể được tìm thấy ở mức độ đóng thùng hóa, xử lý tại chỗ hoặc bên ngoài cơ sở, xử lý và bước thải bỏ cuối cùng. […]

Chung kết toàn quốc cuộc thi “Tìm hiểu về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế” tại Hà Nội

Chung kết toàn quốc cuộc thi “Tìm hiểu về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế” tại Hà Nội

Ngày 31/8 tại Hà Nội, Cục Quản lý Môi trường Y tế và Dự án Hỗ trợ xử lý Chất thải Bệnh viện (Bộ Y tế) tổ chức chung kết toàn quốc Cuộc thi “Tìm hiểu về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế” nhằm mục tiêu nâng cao […]

Công nghệ quản lý chất thải y tế trong các cơ sở y tế quy mô trung bình

Nguồn: https://www.healthcare-waste.org/hc-facilities/technologies/medium/ Giống như trong các cơ sở y tế quy mô lớn, các thiết bị kỹ thuật sử dụng để quản lý chất thải y tế an toàn có thể tìm thấy ở mức độ đóng thùng hóa, xử lý tại chỗ hoặc bên ngoài, xử lý và bước thải bỏ cuối cùng. Đóng […]

Công nghệ quản lý chất thải y tế trong các cơ sở y tế quy mô nhỏ

Nguồn: https://www.healthcare-waste.org/hc-facilities/technologies/small/ Các thiết bị kỹ thuật sử dụng để quản lý chất thải y tế an toàn thường được tìm thấy ở mức độ đóng thùng hóa, kiểm soát và xử lý tại chỗ  hoặc bên ngoài và cuối cùng là thải bỏ. Đóng thùng Thường xảy ra ở các cơ sở y tế […]

Công bố hồ sơ đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ, chứng nhận chuyên môn về y tế lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Công bố hồ sơ đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ, chứng nhận chuyên môn về y tế lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Ngày 12/7/2017 Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế có công văn số 696/MT-LĐ gửi Trung tâm Thông tin môi trường y thuộc Cục Quản lý môi trường y tế v/v công bố hồ sơ đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động. […]

“Bệnh viện Xanh” là gì?

Nguồn: http://hospital2020.org/agreenhospital.html Một trong bốn sáng kiến ​​của phong trào Bệnh viện năm 2020. Nhằm thúc đẩy sự phát triển, sử dụng và phổ biến các sản phẩm thân thiện với môi trường, thực hành và xây dựng các tòa nhà xanh ở các bệnh viện và các hoạt động y tế trên toàn thế […]

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế của các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế của các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 549/KH-BYT ngày 03/6/2014 của Bộ Y tế về việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong ngành Y tế; […]

Quản lý chất thải y tế trong trường hợp khẩn cấp

Nguồn: https://www.healthcare-waste.org/basics/emergencies/ Chăm sóc đặc biệt phải được thực hiện với sự từ chối của một bệnh viện thực địa hoặc trung tâm y tế. Các loại chất thải quan trọng trong được xem xét ở đây là: chất thải truyền nhiễm; chất thải sắc nhọn và chất thải bệnh lý. Các loại chất thải […]

Hai thỏa thuận quốc tế về quản lý chất thải y tế và 4 nguyên tắc

Nguồn: https://www.healthcare-waste.org/basics/agreements/ Các hiệp định và quy tắc quốc tế sẽ làm cơ sở cho việc quản lý chất thải y tế. Cả hai nên được chuyển thành luật pháp quốc gia cũng như các hướng dẫn thực hành và các quy tắc thực hành ở các cơ sở y tế. Công ước Basel Công […]

Sách Hướng dẫn Xanh cho y tế

  Năm 2002, “Chăm sóc y tế Không gây hại’ kết hợp với “Trung tâm các Hệ thống Phát triển tiềm năng tối đa” đã xây dựng và ban hành cuốn Sách hướng dẫn Xanh cho y tế  (GGHC), một hệ thống tự do chấm điểm phát triển xanh chuyên sâu vào sự kết hợp […]