Home / Trung tâm Thông tin MTYT
Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo và người lao động trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo và người lao động trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh

Trong 2 ngày 23 – 24/11/2017, Trung tâm Thông tin môi trường y tế phối hợp với Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp “Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động” cho hơn 120 học viên là các cán bộ lãnh đạo quản lý và người lao động của […]

Đào tạo quản lý chất thải y tế: Nâng cao nhận thức ở mọi cấp

Nguồn: https://www.healthcare-waste.org/country-level/training/ Hầu hết các nỗ lực đào tạo và nâng cao nhận thức liên quan đến quản lý chất thải y tế sẽ phải được thực hiện ở cấp cơ sở y tế, một số hành động cần được thực hiện ở cấp quốc gia để: Nâng cao nhận thức của cộng đồng về […]

Quản lý chất thải tái chế trong hoạt động y tế

Quản lý chất thải tái chế trong hoạt động y tế

Chất thải ngày nay được coi như một nguồn tài nguyên quý giá nếu chúng ta biết quản lý chúng. Tái chế chất thải là một biện pháp thu hồi lại những gì mà lẽ ra đã bị thải bỏ ra môi trường, nó được hiểu là quá trình rác thải hoặc vật liệu không […]

Đào tạo quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế quy mô nhỏ và trung bình

Đào tạo quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế quy mô nhỏ và trung bình

Nguồn: https://www.healthcare-waste.org/hc-facilities/training/small/ https://www.healthcare-waste.org/hc-facilities/training/medium/ Đào tạo quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế quy mô nhỏ Nhận thức và đào tạo tại các cơ sở y tế quy mô nhỏ có cùng mục tiêu chung so với những gì được tìm kiếm ở các tổ chức lớn: tạo ra lực lượng […]

Truyền thông trong hoạt động quản lý chất thải y tế

Truyền thông trong hoạt động quản lý chất thải y tế

PGS.TS Nguyễn  Huy Nga Công tác quản lý chất thải y tế trong những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ngoài dự án vay vốn Ngân hàng thế giới “Dự án xử lý nước thải bệnh viện” trên 150 triệu đô la Mĩ còn có sự hỗ trợ từ nguồn ngân […]

Công nghệ quản lý chất thải y tế trong các cơ sở y tế quy mô lớn

Nguồn: https://www.healthcare-waste.org/hc-facilities/technologies/large/ Các thiết bị kỹ thuật sử dụng để quản lý chất thải y tế an toàn trong các cơ sở y tế quy mô lớn có thể được tìm thấy ở mức độ đóng thùng hóa, xử lý tại chỗ hoặc bên ngoài cơ sở, xử lý và bước thải bỏ cuối cùng. […]

Chung kết toàn quốc cuộc thi “Tìm hiểu về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế” tại Hà Nội

Chung kết toàn quốc cuộc thi “Tìm hiểu về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế” tại Hà Nội

Ngày 31/8 tại Hà Nội, Cục Quản lý Môi trường Y tế và Dự án Hỗ trợ xử lý Chất thải Bệnh viện (Bộ Y tế) tổ chức chung kết toàn quốc Cuộc thi “Tìm hiểu về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế” nhằm mục tiêu nâng cao […]