Home / Thanh tra kiểm tra
Kết luận Thanh tra số 413/KL-MT ngày 10/5/2017

Kết luận Thanh tra số 413/KL-MT ngày 10/5/2017

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 415/KL-MT ngày 10/5/2017 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên  

Kết luận thanh tra số 415/KL-MT ngày 10/5/2017

Kết luận thanh tra số 415/KL-MT ngày 10/5/2017

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 415/KL-MT ngày 10/5/2017 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai  

Kết luận Thanh tra số 414/KL-MT ngày 10/5/2017

Kết luận Thanh tra số 414/KL-MT ngày 10/5/2017

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 414/KL-MT ngày 10/5/2017 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty TNHH một thành viên  Cấp thoát nước – Môi trường Bình Dương.

Kết luận thanh tra chuyên ngành

Kết luận thanh tra chuyên ngành

Ngày 09 tháng 2 năm 2017 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 72/KL-MT Kết luận thanh tra chuyên ngành về việc Thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và […]