Home / Sức khỏe nghề nghiệp
Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP và nghị định 140/2018/NĐ-CP

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP và nghị định 140/2018/NĐ-CP

Thực hiện nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày […]

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế Việt Nam và Trường Đại học Y tế công cộng Saw Swee Hock-Đại học quốc gia Singapore

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế Việt Nam và Trường Đại học Y tế công cộng Saw Swee Hock-Đại học quốc gia Singapore

Ngày 06 tháng 5 năm 2018 tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý môi trường y tế và Trường Đai học Y tế công cộng Saw Swee Hock – Đại học quốc gia Singapore đã tổ chức Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác về y tế lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Khai mạc triển lãm ảnh về an toàn, vệ sinh lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh

Khai mạc triển lãm ảnh về an toàn, vệ sinh lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 6/5/18, Hưởng ứng Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh, lao động tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với UBND TPHCM tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh chủ đề “An toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.