Home / Sức khỏe nghề nghiệp
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế Việt Nam và Trường Đại học Y tế công cộng Saw Swee Hock-Đại học quốc gia Singapore

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế Việt Nam và Trường Đại học Y tế công cộng Saw Swee Hock-Đại học quốc gia Singapore

Ngày 06 tháng 5 năm 2018 tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý môi trường y tế và Trường Đai học Y tế công cộng Saw Swee Hock – Đại học quốc gia Singapore đã tổ chức Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác về y tế lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Khai mạc triển lãm ảnh về an toàn, vệ sinh lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh

Khai mạc triển lãm ảnh về an toàn, vệ sinh lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 6/5/18, Hưởng ứng Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh, lao động tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương phối hợp với UBND TPHCM tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh chủ đề “An toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Thực trạng môi trường lao động tại một số cơ sở sản xuất

Thực trạng môi trường lao động tại một số cơ sở sản xuất

Theo Báo cáo Điều tra lao động việc làm của Tổng cục Thống kê năm 2016, trong số 53,3 triệu người có việc làm của cả nước chỉ có 12,8 triệu người có hợp đồng lao động (chiếm 24%). Tính đến cuối năm 2016, ngành y tế mới quản lý được thông tin tình hình […]