Home / Sức khỏe Môi trường - Cộng đồng / Quản lý chất lượng nước (Page 2)
Nước và đô thị hóa

Nước và đô thị hóa

Từ năm 2009 đến năm 2050, dân số thế giới dự kiến sẽ tăng 2,3 tỷ dân từ con số 6,8 tỷ lên 9,1 tỷ người. Đồng thời, dân số đô thị được dự báo sẽ tăng 2,9 tỷ dân, từ 3,4 tỷ dân năm 2009 lên tổng số 6,3 tỷ dân trong năm 2050. […]

Nước sức khỏe và hệ sinh thái

Nước sức khỏe và hệ sinh thái

TopFoto.co.uk; UNEP; UNEP/Nuntawan Silp Mối liên hệ giữa nước, sức khỏe và hệ sinh thái Phần lớn Trái Đất được bao phủ bởi nước, và hầu hết cơ thể con người được cấu thành từ nước – hai sự thật hiển nhiên minh họa cho mối liên hệ quan trọng giữa nước, sức khỏe và […]

Các vấn đề vệ sinh liên quan đến nước

Các vấn đề vệ sinh liên quan đến nước

(Ảnh Internet) Vệ sinh là các hành vi có thể mang lại sự sạch sẽ và một sức khỏe tốt như là rửa tay thường xuyên, rửa mặt, tắm bằng xà phòng . Ở nhiều nơi trên thế giới, việc vệ sinh cá nhân trở nên khó khăn do thiếu nước sạch và xà phòng, […]