Home / Sức khỏe Môi trường – Cộng đồng (Page 9)
Hành trình 105 năm của Nhà máy nước Huế

Hành trình 105 năm của Nhà máy nước Huế

(TTH) – Trải qua 105 năm xây dựng và phát triển, Nhà máy nước Huế, nay là Công ty TNHH NNMTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) có những bước phát triển vượt bật, trở thành đơn vị cấp nước hàng đầu trong nước, đồng thời, khẳng định thương hiệu với bạn bè quốc tế bởi thành công trong công bố, duy trì bền vững cấp

Đề xuất “Thành lập Hiệp hội vệ sinh Việt Nam”

Đề xuất “Thành lập Hiệp hội vệ sinh Việt Nam”

Ngày 18/4/2014, tại Hà Nội, cuộc họp đề xuất Thành lập Hiệp hội vệ sinh Việt Nam đã diễn ra với sự tham gia của lãnh đạo và các cán bộ Cục Quản lý môi trường y tế, các chuyên gia của Ngân hàng thế giới và các tổ chức phi chính phủ (NGOs) như quỹ Unicef, Viện Khoa học công nghệ môi trường, các chuyên gia của Bộ

Chương Trình giao lưu nước sạch cho cộng đồng tại xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị

Chương Trình giao lưu nước sạch cho cộng đồng tại xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị

Ngày 12 tháng 3 năm 2014 tại xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Công ty P & G (Procter & Gamble) Việt Nam phối hợp cùng tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới và Phòng Y tế huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức buổi giao lưu cộng đồng với chủ đề “Nước sạch cho cộng đồng” nhằm nhằm góp phần giảm thiểu dịch bệnh

HÀ NAM TỔ CHỨC CUỘC THI NHÀ TIÊU CÔNG CỘNG SẠCH, ĐẸP

HÀ NAM TỔ CHỨC CUỘC THI NHÀ TIÊU CÔNG CỘNG SẠCH, ĐẸP

Nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh cho các cấp chính quyền, các Sở, ngành, các đơn vị, giáo viên, học sinh, cán bộ y tế và nhân dân trong tỉnh Hà Nam

“Thiện chí chính trị là then chốt nhằm đảm bảo nguồn nước và vệ sinh môi trường cho mọi người” – theo báo cáo của Liên Hợp Quốc

“Thiện chí chính trị là then chốt nhằm đảm bảo nguồn nước và vệ sinh môi trường cho mọi người” – theo báo cáo của Liên Hợp Quốc

“Sự lãnh đạo chính trị và các hành động cụ thể đã và đang dẫn đến sự tăng trưởng tốt trong việc tạo ra sự tiếp cận toàn cầu và bền vững đối với việc cải thiện tình hình vệ sinh môi trường và nước uống, tuy nhiên cần phải có thêm nhiều những nỗ […]