Home / Sức khỏe Môi trường – Cộng đồng (Page 9)
HÀ NAM TỔ CHỨC CUỘC THI NHÀ TIÊU CÔNG CỘNG SẠCH, ĐẸP

HÀ NAM TỔ CHỨC CUỘC THI NHÀ TIÊU CÔNG CỘNG SẠCH, ĐẸP

Nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh cho các cấp chính quyền, các Sở, ngành, các đơn vị, giáo viên, học sinh, cán bộ y tế và nhân dân trong tỉnh Hà Nam

“Thiện chí chính trị là then chốt nhằm đảm bảo nguồn nước và vệ sinh môi trường cho mọi người” – theo báo cáo của Liên Hợp Quốc

“Thiện chí chính trị là then chốt nhằm đảm bảo nguồn nước và vệ sinh môi trường cho mọi người” – theo báo cáo của Liên Hợp Quốc

“Sự lãnh đạo chính trị và các hành động cụ thể đã và đang dẫn đến sự tăng trưởng tốt trong việc tạo ra sự tiếp cận toàn cầu và bền vững đối với việc cải thiện tình hình vệ sinh môi trường và nước uống, tuy nhiên cần phải có thêm nhiều những nỗ […]

Lễ phát động chiến dịch “Rửa tay với xà phòng vì một Việt Nam khỏe mạnh” tại tỉnh Bắc Ninh, năm 2014

Lễ phát động chiến dịch “Rửa tay với xà phòng vì một Việt Nam khỏe mạnh” tại tỉnh Bắc Ninh, năm 2014

Nhằm góp phần vào các hoạt động của Chiến dịch Rửa tay với xà phòng Vì một Việt Nam khỏe mạnh, ngày 05 tháng 01 năm 2014, Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế, Sở Y Tế tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Quỹ Unilever Việt Nam tổ chức lễ phát động chiến dịch Rửa tay với xà phòng năm 2014, tại trường

Bài học thành công thúc đẩy vệ sinh từ huy động nguồn vốn  vay Ngân hàng chính sách xã hội

Bài học thành công thúc đẩy vệ sinh từ huy động nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội

Trong Ngày Nhà tiêu thế giới 19/11/2013 tại Hà Nội, Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội TW và Bộ phát triển Vương quốc Anh (DFID) tổ chức hội thảo tổng kết dự án hỗ trợ kỹ thuật “Vệ sinh hộ gia đình: Gắn kết nhu cầu của người dân với hỗ trợ vốn vay ưu đãi”.