Home / Sức khỏe Môi trường – Cộng đồng (Page 11)
Những tác động tới sức khoẻ của biến đổi khí hậu

Những tác động tới sức khoẻ của biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu xảy ra trên phạm vi toàn cầu, gây tác động mạnh mẽ đến sự sống trên trái đất. Biến đổi khí hậu làm tăng thiên tai, thảm hoạ, bão, lũ lụt, hạn hán, động đất, sóng thần. Động đất, lũ lụt có chiều hướng gia tăng. Gần đây nhất, tháng 3 năm 2011 động đất xảy ra ở Nhật Bản làm cho hàng nghìn

Quỹ Unilever Việt Nam hỗ trợ hơn 115 tỷ đồng tăng cường vệ sinh, sức khoẻ cộng đồng

Quỹ Unilever Việt Nam hỗ trợ hơn 115 tỷ đồng tăng cường vệ sinh, sức khoẻ cộng đồng

NDĐT- Từ dự án do Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) thực hiện, trong năm qua, hơn 37 nghìn người dân và 30 nghìn học sinh thuộc 20 xã thuộc 10 tỉnh trong cả nước đã tích cực tham gia các chương trình truyền thông nâng cao sức khỏe cộng đồng, cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường.