Home / Sức khỏe Môi trường – Cộng đồng (Page 10)
Chương Trình giao lưu nước sạch cho cộng đồng tại xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị

Chương Trình giao lưu nước sạch cho cộng đồng tại xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị

Ngày 12 tháng 3 năm 2014 tại xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị Công ty P & G (Procter & Gamble) Việt Nam phối hợp cùng tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới và Phòng Y tế huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức buổi giao lưu cộng đồng với chủ đề “Nước sạch cho cộng đồng” nhằm nhằm góp phần giảm thiểu dịch bệnh

HÀ NAM TỔ CHỨC CUỘC THI NHÀ TIÊU CÔNG CỘNG SẠCH, ĐẸP

HÀ NAM TỔ CHỨC CUỘC THI NHÀ TIÊU CÔNG CỘNG SẠCH, ĐẸP

Nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh cho các cấp chính quyền, các Sở, ngành, các đơn vị, giáo viên, học sinh, cán bộ y tế và nhân dân trong tỉnh Hà Nam

“Thiện chí chính trị là then chốt nhằm đảm bảo nguồn nước và vệ sinh môi trường cho mọi người” – theo báo cáo của Liên Hợp Quốc

“Thiện chí chính trị là then chốt nhằm đảm bảo nguồn nước và vệ sinh môi trường cho mọi người” – theo báo cáo của Liên Hợp Quốc

“Sự lãnh đạo chính trị và các hành động cụ thể đã và đang dẫn đến sự tăng trưởng tốt trong việc tạo ra sự tiếp cận toàn cầu và bền vững đối với việc cải thiện tình hình vệ sinh môi trường và nước uống, tuy nhiên cần phải có thêm nhiều những nỗ […]

Lễ phát động chiến dịch “Rửa tay với xà phòng vì một Việt Nam khỏe mạnh” tại tỉnh Bắc Ninh, năm 2014

Lễ phát động chiến dịch “Rửa tay với xà phòng vì một Việt Nam khỏe mạnh” tại tỉnh Bắc Ninh, năm 2014

Nhằm góp phần vào các hoạt động của Chiến dịch Rửa tay với xà phòng Vì một Việt Nam khỏe mạnh, ngày 05 tháng 01 năm 2014, Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế, Sở Y Tế tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Quỹ Unilever Việt Nam tổ chức lễ phát động chiến dịch Rửa tay với xà phòng năm 2014, tại trường