Home / SKLĐ – Phòng chống thương tích / Phòng chống thương tích (Page 3)
Hội thảo chuyên đề

Hội thảo chuyên đề

“Xây dựng nội dung về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động trong dự thảo Luật an toàn vệ sinh lao động”

Phòng chống tai nạn thương tích trong trường học

Phòng chống tai nạn thương tích trong trường học

1. Tình hình tai nạn thương tích trên thế giới và tại Việt Nam
Hàng năm, tai nạn thương tích (TNTT) là nguyên nhân cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn trẻ em trên toàn thế giới. Báo cáo thế giới về phòng chống thương tích ở trẻ em năm 2008 cho thấy mỗi năm có 900.000 trẻ em dưới 18 tuổi tử vong do thương tích không chủ