Home / SKLĐ – Phòng chống thương tích (Page 7)
Vai trò của ngành y tế trong dự thảo Luật An toàn vệ sinh lao động

Vai trò của ngành y tế trong dự thảo Luật An toàn vệ sinh lao động

Với khái niệm trên, chúng ta thấy công tác vệ sinh lao động có những nhiệm vụ chủ yếu sau đây: Nghiên cứu đặc điểm để nhận dạng các tác hại nghề nghiệp đối với sức khỏe người lao động; Nghiên cứu những biến đổi sinh lý, sinh hóa, tâm sinh lý và căng thẳng […]

Những điều cần biết thêm về amiăng

Những điều cần biết thêm về amiăng

Có thật rằng amiăng trắng không thực sự là một dạng của amiăng không ? Không. Amiăng trắng là một trong sáu dạng của amiăng, các dạng khác gồm crocidolite, amosite, tremolite, actinolite và anthophyllite Chính sách của WHO về ami ăng là như thế nào ? Chính sách WHO về amiăng là rõ ràng […]

Những điều cần biết về amiăng

Những điều cần biết về amiăng

Phơi nhiễm với amiăng và tác động của nó đối với sức khỏe công cộng là lớn Phơi nhiễm với amiăng xảy ra khi hít vào những sợi mảnh chủ yếu từ không khí bị ô nhiễm trong môi trường làm việc cũng như từ không khí xung quanh trong vùng phụ cận của điểm […]

Thí điểm triển khai mô hình “Cộng đồng nói KHÔNG với amiăng”

Thí điểm triển khai mô hình “Cộng đồng nói KHÔNG với amiăng”

Đây là chủ đề của Hội thảo tại Hà Nội nhằm cung cấp thông tin khoa học về ảnh hưởng của amiăng trắng đối với sức khỏe và vận động Chính phủ Việt Nam chấm dứt nhập khẩu và sử dụng amiăng trắng. Đây là chủ đề của Hội thảo tại Hà Nội nhằm cung […]

Ra mắt mạng lưới cấm sử dụng amiăng trắng ở Việt Nam

Ra mắt mạng lưới cấm sử dụng amiăng trắng ở Việt Nam

Ngày 27/11/2014, Trung tâm Thông tin tổ chức phi Chính phủ (NGO-IC) tổ chức hội thảo “Chung tay xây dựng lộ trình cấm sử dụng amiăng trắng tại Việt Nam” với sự tham gia của đại diện Bộ Y tế, Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Bộ Công Thương; đồng […]

Không biết amiăng độc mà dùng là điếc không sợ súng

Không biết amiăng độc mà dùng là điếc không sợ súng

Trên đây là kết luận của TS.Vũ Thường Bồi sau khi đưa ra các ý kiến phản biện đối với Công văn 42 ngày 20/11/2014 của Hiệp hội tấm lợp Việt Nam gửi Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam. Với tư cách Ủy viên Ban chấp hành Hội Hóa học Việt […]

Việt Nam không phản đối đưa amiăng trắng vào danh mục độc hại

Việt Nam không phản đối đưa amiăng trắng vào danh mục độc hại

Ông Lưu Hoàng Ngọc, Phó Cục trưởng Cục Hóa chất, Bộ Công thương. Ảnh: Lê Văn. – Việt Nam sẽ không phản đối đưa amiăng trắng vào Phụ lục 3 Công ước Rotterdam, là danh sách các hóa chất độc hại và thuốc trừ sâu phải tuân thủ thỏa thuận thông báo trước trong thương […]