Home / SKLĐ – Phòng chống thương tích (Page 7)
Bổ sung danh mục Bệnh  nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam vấn đề cần quan tâm

Bổ sung danh mục Bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam vấn đề cần quan tâm

Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp đã tác động thường xuyên, từ từ vào cơ thể người lao động. Tại khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động qui định người lao động mắc bệnh nghề nghiệp được phục hồi chức năng lao động, nếu còn tiếp tục làm việc, thì được người sử dụng lao động sắp

Phòng chống tai nạn thương tích trong trường học

Phòng chống tai nạn thương tích trong trường học

1. Tình hình tai nạn thương tích trên thế giới và tại Việt Nam
Hàng năm, tai nạn thương tích (TNTT) là nguyên nhân cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn trẻ em trên toàn thế giới. Báo cáo thế giới về phòng chống thương tích ở trẻ em năm 2008 cho thấy mỗi năm có 900.000 trẻ em dưới 18 tuổi tử vong do thương tích không chủ