Home / SKLĐ – Phòng chống thương tích (Page 10)
Hội thảo chuyên đề

Hội thảo chuyên đề

“Xây dựng nội dung về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động trong dự thảo Luật an toàn vệ sinh lao động”

Hội thảo “Nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp”

Hội thảo “Nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp”

Ngày 16 tháng 3 năm 2013 tại thành phố Bắc Giang – tỉnh Bắc Giang, hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 15 của nghành Y tế từ ngày17 đến ngày 23/03/2013, Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội thảo

Bổ sung danh mục Bệnh  nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam vấn đề cần quan tâm

Bổ sung danh mục Bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm ở Việt Nam vấn đề cần quan tâm

Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp đã tác động thường xuyên, từ từ vào cơ thể người lao động. Tại khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động qui định người lao động mắc bệnh nghề nghiệp được phục hồi chức năng lao động, nếu còn tiếp tục làm việc, thì được người sử dụng lao động sắp

Phòng chống tai nạn thương tích trong trường học

Phòng chống tai nạn thương tích trong trường học

1. Tình hình tai nạn thương tích trên thế giới và tại Việt Nam
Hàng năm, tai nạn thương tích (TNTT) là nguyên nhân cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn trẻ em trên toàn thế giới. Báo cáo thế giới về phòng chống thương tích ở trẻ em năm 2008 cho thấy mỗi năm có 900.000 trẻ em dưới 18 tuổi tử vong do thương tích không chủ