Home / SKLĐ – Phòng chống thương tích / Môi trường LĐ – Bệnh nghề nghiệp (Page 2)
Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp

Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp

Bộ Y tế ban hành bản dự thảo lần 1 Thông tư hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp. Kính mong nhận được góp ý của các anh/ chị đồng nghiệp và các quý vị độc giả. Mọi thông tin chi tiết xin phản ánh về: Cục Quản lý môi trường y tế – Ngõ […]

Công tác Phòng chống tai nạn thương tích, vệ sinh lao động, Phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2011-2015 và định hướng giai đoạn 2016-2020

Công tác Phòng chống tai nạn thương tích, vệ sinh lao động, Phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2011-2015 và định hướng giai đoạn 2016-2020

Mỗi năm trên thế giới có hơn 5 triệu người tử vong và 10 triệu người tàn tật do tai nạn thương tích gây ra. Thương tích là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và bệnh tật ở độ tuổi lao động từ 15-44. Theo thống kê của ngành Y tế, […]

Hội nghị tổng kết công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ sở y tế trực thuộc Bộ

Hội nghị tổng kết công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các cơ sở y tế trực thuộc Bộ

Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động (ATLĐ, VSLĐ) trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nhằm triển khai có hiệu quả công tác này trong toàn ngành y tế, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 549/KH-BYT hướng dẫn