Home / Quản lý hóa chất (Page 4)
Kết quả kiểm tra công tác quản lý và sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế tại một số tỉnh miền nam

Kết quả kiểm tra công tác quản lý và sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế tại một số tỉnh miền nam

Thực hiện Quyết định số 107/QĐ-MT ngày 30/8/2012 của Cục trưởng CụcQuản lý môi trường y tế về việc thành lập Đoàn kiểm tra về quản lý Hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và đánh giá tác động môi trường y tế, từ ngày 16/9/2012 đến ngày 23/9/2012 đoàn kiểm tra đã thực hiện việc kiểm tra

Hội nghị lần thứ 4 về Đánh giá tác động sức khỏe khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Hội nghị lần thứ 4 về Đánh giá tác động sức khỏe khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Các đại biểu là đại diện cơ quan đầu mối về ĐTS của các nước Châu Á Thái Bình Dương, các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới, Ngân Hàng Thế Giới, và các nhà khoa học đến từ một số các quốc gia khác. Cơ quan đầu mối về ĐTS ở Việt Nam là Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế và