Home / Quản lý hóa chất (Page 4)
Hội nghị lần thứ 4 về Đánh giá tác động sức khỏe khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Hội nghị lần thứ 4 về Đánh giá tác động sức khỏe khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Các đại biểu là đại diện cơ quan đầu mối về ĐTS của các nước Châu Á Thái Bình Dương, các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới, Ngân Hàng Thế Giới, và các nhà khoa học đến từ một số các quốc gia khác. Cơ quan đầu mối về ĐTS ở Việt Nam là Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế và