Home / Môi trường cơ sở y tế / Quan trắc môi trường y tế
Hội thảo khoa học về quan trắc, giám sát môi trường bệnh viện

Hội thảo khoa học về quan trắc, giám sát môi trường bệnh viện

Ngày 25 – 26/5/2017, tại TP. Nha Trang tỉnh Khánh Hòa, Cục Quản lý môi trường y tế đã tổ chức Hội thảo khoa học về quan trắc, giám sát môi trường tại các bệnh viện, giai đoạn 2014-2016. TS. Nguyễn Thanh Hà – Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế chủ […]