Home / Môi trường cơ sở y tế / Quản lý chất thải y tế (Page 5)
Trách nhiệm Quản lý chất thải y tế

Trách nhiệm Quản lý chất thải y tế

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi bệnh viện do người đứng đầu bệnh viện chịu trách nhiệm; Việc vận chuyển và xử lý chất thải bên ngoài khuôn viên bệnh viện thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường. […]

Cho bệnh viện xanh hơn, sạch hơn và an toàn hơn

Cho bệnh viện xanh hơn, sạch hơn và an toàn hơn

Đồng nghiệp thường trêu chọc tôi, một bác sĩ không quản lý bệnh nhân, mà quản lý chất thải y tế. Phải thú nhận rằng đó là công việc lạ. Khi đến bệnh viện, tôi không đi vào cửa trước mà vòng vào phía sau. Ở đó, tôi chẳng đưa ra lời khuyên y khoa […]

Kiểm soát lò đốt rác thải y tế

Kiểm soát lò đốt rác thải y tế

Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo các nước khi chưa có điều kiện sử dụng các công nghệ tiên tiến thì sử dụng lò đốt rác thải y tế có thể vẫn được xem là giải pháp thích hợp, tạm thời. ( ảnh nguồn Internet) Công nghệ đốt là một trong những công […]