Home / Môi trường cơ sở y tế / Quản lý chất thải y tế (Page 4)
Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc tại thành phố Cần Thơ

Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc tại thành phố Cần Thơ

Trong 2 ngày 10 và 11/10/2016, đoàn công tác Bộ Y tế do GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại UBND TP. Cần Thơ, đồng thời kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế và kế hoạch triển khai cơ sở y […]

Nội dung trả lời báo chí về công tác quản lý chất thải y tế

Câu 1: Xin bà cho biết hiện nay công tác quản lý chất thải y tế được thực hiện như thế nào? Trả lời: Công tác quản lý chất thải y tế được thực hiện theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và […]

Quy định về tái chế chất thải y tế

Chất thải y tế bao gồm chất thải y tế thông thường và chất thải y tế nguy hại, trong đó chiếm phần lớn (khoảng 80-90%) là chất thải y tế thông thường, chỉ khoảng 10-20% là chất thải y tế nguy hại bao gồm chất thải lây nhiễm và chất thải hóa học nguy […]

Xử lý chất thải y tế vẫn là gánh nặng cho ngân sách bệnh viện

Xử lý chất thải y tế vẫn là gánh nặng cho ngân sách bệnh viện

Hiện nay, cả nước có 13.674 cơ sở y tế, trong đó có 1.253 bệnh viện; 1.037 cơ sở thuộc hệ dự phòng; 100 cơ sở đào tạo; 180 cơ sở sản xuất thuốc và 11.104 Trạm y tế xã. Chỉ tính riêng khối bệnh viện, mỗi ngày phát thải khoảng 450 tấn chất thải rắn, trong đó có khoảng 47 tấn chất thải rắn y tế nguy hại. Tổng lượng nước thải y tế từ các bệnh viện khoảng 125.000 m3/ngày đêm.

Nỗ lực trong quản lý rác thải y tế bệnh viện

Nỗ lực trong quản lý rác thải y tế bệnh viện

Đánh giá đúng tầm quan trọng của việc quản lý, xử lý rác thải y tế trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường, các bệnh viện trong cả nước đã quan tâm thực hiện hiệu quả công tác này.