Home / Môi trường cơ sở y tế (Page 8)
Hội thảo xây dựng và lựa chọn giải pháp quản lý nhà vệ sinh trong bệnh viện tại Hải Phòng ngày 18 tháng 11 năm 2013

Hội thảo xây dựng và lựa chọn giải pháp quản lý nhà vệ sinh trong bệnh viện tại Hải Phòng ngày 18 tháng 11 năm 2013

Ngày 18/11/2013, tại Sở Y tế Hải Phòng đã diễn ra buổi Hội thảo “Xây dựng và lựa chọn giải pháp quản lý nhà sinh trong bệnh viện”, với sự tham gia của các Cán bộ của Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế, đại diện của Sở Y tế Hải Phòng cùng gần 60 đại diện, đại biểu cho các bệnh viện các quận

HỘI THẢO ” SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH ĐỘC LẬP BAN ĐẦU ĐỐI VỚI CÁC BỆNH VIỆN” CỦA DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

HỘI THẢO ” SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH ĐỘC LẬP BAN ĐẦU ĐỐI VỚI CÁC BỆNH VIỆN” CỦA DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Ngày 10/4/2013 Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện vay vốn Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo ” SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH ĐỘC LẬP BAN ĐẦU ĐỐI VỚI CÁC BỆNH VIỆN VÒNG 1”. Mục đích của Hội thảo là rà soát lại tiến độ hoạt động của các viện tham gia kiểm định độc lập (IVA) cho Dự án.