Home / Môi trường cơ sở y tế (Page 8)
Trách nhiệm Quản lý chất thải y tế

Trách nhiệm Quản lý chất thải y tế

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi bệnh viện do người đứng đầu bệnh viện chịu trách nhiệm; Việc vận chuyển và xử lý chất thải bên ngoài khuôn viên bệnh viện thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường. […]

Cho bệnh viện xanh hơn, sạch hơn và an toàn hơn

Cho bệnh viện xanh hơn, sạch hơn và an toàn hơn

Đồng nghiệp thường trêu chọc tôi, một bác sĩ không quản lý bệnh nhân, mà quản lý chất thải y tế. Phải thú nhận rằng đó là công việc lạ. Khi đến bệnh viện, tôi không đi vào cửa trước mà vòng vào phía sau. Ở đó, tôi chẳng đưa ra lời khuyên y khoa […]

Kiểm soát lò đốt rác thải y tế

Kiểm soát lò đốt rác thải y tế

Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo các nước khi chưa có điều kiện sử dụng các công nghệ tiên tiến thì sử dụng lò đốt rác thải y tế có thể vẫn được xem là giải pháp thích hợp, tạm thời. ( ảnh nguồn Internet) Công nghệ đốt là một trong những công […]

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khảo sát công tác xử lý chất thải, nước thải tại các cơ sở y tế

Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khảo sát công tác xử lý chất thải, nước thải tại các cơ sở y tế

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2014, ngày 26 tháng 3 năm 2014 Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức đoàn khảo sát “ Việc thực hiện các quy định pháp luật về đảm bảo môi trường, xử lý chất thải tại các bệnh viện, cơ sở y tế […]

Hội thảo xây dựng và lựa chọn giải pháp quản lý nhà vệ sinh trong bệnh viện tại Hải Phòng ngày 18 tháng 11 năm 2013

Hội thảo xây dựng và lựa chọn giải pháp quản lý nhà vệ sinh trong bệnh viện tại Hải Phòng ngày 18 tháng 11 năm 2013

Ngày 18/11/2013, tại Sở Y tế Hải Phòng đã diễn ra buổi Hội thảo “Xây dựng và lựa chọn giải pháp quản lý nhà sinh trong bệnh viện”, với sự tham gia của các Cán bộ của Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế, đại diện của Sở Y tế Hải Phòng cùng gần 60 đại diện, đại biểu cho các bệnh viện các quận

HỘI THẢO ” SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH ĐỘC LẬP BAN ĐẦU ĐỐI VỚI CÁC BỆNH VIỆN” CỦA DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

HỘI THẢO ” SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH ĐỘC LẬP BAN ĐẦU ĐỐI VỚI CÁC BỆNH VIỆN” CỦA DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Ngày 10/4/2013 Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện vay vốn Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo ” SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH ĐỘC LẬP BAN ĐẦU ĐỐI VỚI CÁC BỆNH VIỆN VÒNG 1”. Mục đích của Hội thảo là rà soát lại tiến độ hoạt động của các viện tham gia kiểm định độc lập (IVA) cho Dự án.