Home / Môi trường cơ sở y tế (Page 6)
Giải pháp nào cho cải thiện chất lượng nhà vệ sinh bệnh viện

Giải pháp nào cho cải thiện chất lượng nhà vệ sinh bệnh viện

Nhà vệ sinh trong bệnh viện đóng một vai trò rất quan trọng trong công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Nhà vệ sinh không đảm bảo sẽ kéo theo những hệ lụy như sau: – Góp phần làm lây lan bệnh tật: Các nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện, […]

Chất thải y tế

Tài liệu số 253 Cập nhật tháng 11 năm 2015 Những thông tin cơ bản Trong toàn bộ lượng chất thải phát sinh trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe có khoảng 85% là chất thải thông thường, không độc hại. • 15% còn lại được coi là chất thải nguy hại, có thể […]

Các bước cơ bản trong quản lý chất thải

Các bước cơ bản trong quản lý chất thải

Đã có nhiều cuộc tranh luận về các công nghệ xử lý chất thải, nhưng đó chỉ mới là một phần của hệ thống xử lý chất thải. Lập kế hoạch, quan trắc, lập dự toán ngân sách và đào tạo cũng rất quan trọng. Các cơ sở y tế phải có chính sách quản […]

Công văn Văn phòng chính phủ gửi Bộ Tài nguyên và môi trường

Công văn Văn phòng chính phủ gửi Bộ Tài nguyên và môi trường

Ngày 04/2/2016, Văn phòng chính phủ có Công văn số 905/VPCP-KTN gửi Bộ Tài nguyên và môi trường đề nghị Bộ đề xuất biện pháp kiểm soát các lò đốt rác nhập khẩu không đảm bảo yêu cầu và đánh giá các công nghệ xử lý chất thải rắn đang áp dụng và đề xuất […]

Quy định về tái chế chất thải y tế

Chất thải y tế bao gồm chất thải y tế thông thường và chất thải y tế nguy hại, trong đó chiếm phần lớn (khoảng 80-90%) là chất thải y tế thông thường, chỉ khoảng 10-20% là chất thải y tế nguy hại bao gồm chất thải lây nhiễm và chất thải hóa học nguy […]

Xử lý chất thải y tế vẫn là gánh nặng cho ngân sách bệnh viện

Xử lý chất thải y tế vẫn là gánh nặng cho ngân sách bệnh viện

Hiện nay, cả nước có 13.674 cơ sở y tế, trong đó có 1.253 bệnh viện; 1.037 cơ sở thuộc hệ dự phòng; 100 cơ sở đào tạo; 180 cơ sở sản xuất thuốc và 11.104 Trạm y tế xã. Chỉ tính riêng khối bệnh viện, mỗi ngày phát thải khoảng 450 tấn chất thải rắn, trong đó có khoảng 47 tấn chất thải rắn y tế nguy hại. Tổng lượng nước thải y tế từ các bệnh viện khoảng 125.000 m3/ngày đêm.