Home / Môi trường cơ sở y tế (Page 6)
Xử lý chất thải lây nhiễm

Xử lý chất thải lây nhiễm

Có rất nhiều công nghệ không đốt được đưa ra thị trường để xử lý chất thải lây nhiễm . Chúng có thể được phân loại thành công nghệ nhiệt, công nghệ hóa học, công nghệ sinh học hay công nghệ bức xạ. Phổ biến nhất là công nghệ hấp (autoclaving). Nó sử dụng dòng […]

Xử lý chất thải dược phẩm.

Xử lý chất thải dược phẩm.

Xử lý chất thải dược phảm và các chất thải hóa chất như chất thải phòng xét nghiệm là một vấn đề khó ở những nơi không có các cơ sở xử lý. Chất thải có thể giảm thiểu bằng cách lưu kho cẩn thận. lập một danh sách các thuốc cần có và tránh […]

Các vấn đề pháp lý và chính sách

Các vấn đề pháp lý và chính sách

Hiện nay chưa có một cơ cấu pháp lý quốc tế nào giải quyết riêng với quản lý chất thải y tế. Khoảng trống này cần phải lấp đầy. Nhiều quốc gia hiện nay vẫn chưa có các khung pháp lý và báo cáo gần đây của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc nêu […]

Giải pháp nào cho cải thiện chất lượng nhà vệ sinh bệnh viện

Giải pháp nào cho cải thiện chất lượng nhà vệ sinh bệnh viện

Nhà vệ sinh trong bệnh viện đóng một vai trò rất quan trọng trong công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhân. Nhà vệ sinh không đảm bảo sẽ kéo theo những hệ lụy như sau: – Góp phần làm lây lan bệnh tật: Các nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện, […]

Chất thải y tế

Tài liệu số 253 Cập nhật tháng 11 năm 2015 Những thông tin cơ bản Trong toàn bộ lượng chất thải phát sinh trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe có khoảng 85% là chất thải thông thường, không độc hại. • 15% còn lại được coi là chất thải nguy hại, có thể […]

Các bước cơ bản trong quản lý chất thải

Các bước cơ bản trong quản lý chất thải

Đã có nhiều cuộc tranh luận về các công nghệ xử lý chất thải, nhưng đó chỉ mới là một phần của hệ thống xử lý chất thải. Lập kế hoạch, quan trắc, lập dự toán ngân sách và đào tạo cũng rất quan trọng. Các cơ sở y tế phải có chính sách quản […]

Công văn Văn phòng chính phủ gửi Bộ Tài nguyên và môi trường

Công văn Văn phòng chính phủ gửi Bộ Tài nguyên và môi trường

Ngày 04/2/2016, Văn phòng chính phủ có Công văn số 905/VPCP-KTN gửi Bộ Tài nguyên và môi trường đề nghị Bộ đề xuất biện pháp kiểm soát các lò đốt rác nhập khẩu không đảm bảo yêu cầu và đánh giá các công nghệ xử lý chất thải rắn đang áp dụng và đề xuất […]