Home / Môi trường cơ sở y tế / Bộ Y tế tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng quản lý môi trường y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Bộ Y tế tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng quản lý môi trường y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, những bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức thực hiện các quy định về quản lý chất thải y tế, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các bệnh viện, các cơ sở y tế trong việc thực hiện các quy […]

Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, những bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức thực hiện các quy định về quản lý chất thải y tế, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các bệnh viện, các cơ sở y tế trong việc thực hiện các quy định của Pháp luật về môi trường, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, ngày 16/8/2016 tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng quản lý môi trường y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh do PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì. Tham dự Hội nghị có đại diện Cục Quản lý môi trường Y tế, Văn Phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục Khoa học và Đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua-Khen thưởng và hơn 70 đại biểu là Giám đốc, Phó giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, một số đại biểu đại diện Sở Y tế và bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố.

22.8.16_1

   PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế đã trình bày kết quả kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế. Trong đó đã đánh giá những cố gắng trong việc bố trí các nguồn lực, đầu tư xử lý chất thải y tế của các đơn vị. Tuy nhiên, kết đạt được về công tác xử lý chất thải y tế còn rất khiêm tốn so với các mục tiêu đặt ra. Kết quả kiểm tra cũng chỉ rõ những bệnh viện chưa thực hiện đầy đủ các quy định về phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải y tế nguy hại; những bệnh viện xử lý nước thải y tế còn chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định. Đại diện Ban Quản lý dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện cũng có bài trình bày về tiến độ đầu tư xử lý chất thải y tế tại các bệnh viện.Trên cơ sở báo cáo về kết quả kiểm tra của Cục Quản lý môi trường y tế năm 2016, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận về các kết quả đạt được trong công tác quản lý chất thải và giải trình làm rõ những khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong cơ sở y tế; đồng thời đề xuất các giải pháp, tiến độ, thời gian khắc phục các tồn tại. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả công tác quản lý chất thải y tế.

22.8.16_2

TS.Nguyễn Thị Liên Hương, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, trình bày báo cáo kết quả kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế tại các bệnh viện

Tổng kết Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã biểu dương các bệnh viện đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác quản lý môi trường y tế nói chung và công tác quản lý chất thải y tế nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số bệnh viện chưa quan tâm đúng mức tới công tác quản lý chất thải y tế, vệ sinh môi trường. Để nâng cao chất lượng quản lý môi trường y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế  đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế khẩn trương thực hiện các giải pháp khắc phục các tồn tại về công tác quản lý chất thải y tế. Rà soát, kiện toàn mạng lưới, bố trí Lãnh đạo bệnh viện phụ trách và giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa, phòng, cán bộ phù hợp chịu trách nhiệm về công tác vệ sinh môi trường, quản lý chất thải y tế và quản lý nước thải y tế; tổ chức tập huấn, phổ biến Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế – Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải y tế và các văn bản khác có liên quan cho tất cả cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện; triển khai thực hiện Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 của Bộ Y tế về Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”; huy động các nguồn vốn cho quản lý, xử lý chất thải y tế như: kinh phí đầu tư phát triển sự nghiệp của các bệnh viện, vốn vay, xã hội hóa … Bố trí đủ kinh phí thực hiện thu gom, xử lý chất thải y tế, vệ sinh môi trường và quan trắc môi trường y tế đúng quy định; nâng cao chất lượng các dịch vụ thuê khoán từ bên ngoài bệnh viện: Bảo vệ, giặt ủi, dịch vụ ăn uống, căng tin trong bệnh viện, xe cấp cứu đưa, đón bệnh nhân, dịch vụ tang lễ, vệ sinh môi trường và thu gom, xử lý chất thải y tế;

Cục Quản lý môi trường y tế chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn các bệnh viện giao nhiệm vụ cụ thể cho khoa, phòng phù hợp chuyên trách về công tác vệ sinh môi trường và quản lý chất thải y tế; chỉ đạo, hướng dẫn các bệnh viện trực thuộc Bộ thực hiện Quyết định 3638/QĐ-BYT về triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp”; phối hợp với Thanh tra Bộ tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại các bệnh viện.

22.8.16_3

TS. Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tếtrình bày tham luận tại Hội nghị

 

Bài và ảnh: BS. Nguyễn Hữu Hùng