Home / Sức khỏe Môi trường - Cộng đồng / Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa lạnh cho cộng đồng và người lao động

Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa lạnh cho cộng đồng và người lao động

Ngày 12/1/2018 Cục Quản lý môi trường y tế ban hành công văn số 43/MT-SKCĐ V/v hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa lạnh cho cộng đồng và người lao động. Để  tuyên truyền, hướng dẫn và bảo vệ sức khỏe người dân trong mùa lạnh, Cục Quản lý môi trường y tế đã phối […]

Ngày 12/1/2018 Cục Quản lý môi trường y tế ban hành công văn số 43/MT-SKCĐ V/v hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa lạnh cho cộng đồng và người lao động.

Để  tuyên truyền, hướng dẫn và bảo vệ sức khỏe người dân trong mùa lạnh, Cục Quản lý môi trường y tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan xấy dựng “Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa lạnh cho cộng đồng và người lao động”, giúp người dân có những kiến thức cơ bản, chủ động và thực hiện các biện pháp phòng tránh một số vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa lạnh. Chi tiết như sau:

Hướng dẫn CSSK mua dong lanh_góp ý Bản tổng hợp _11_1

 

Tải văn bản