Home / Sức khỏe Môi trường - Cộng đồng / Bộ công cụ truyền thông thay đổi hành vi chương trình RBSup-RSWS

Bộ công cụ truyền thông thay đổi hành vi chương trình RBSup-RSWS

Trong khuôn khổ chương trình mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tại 21 tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ giai đoạn 2016-2020, Ngân hang Thế giới đã phối hợp với Cục Quản lý môi trường y tế và đơn vị tư […]

Trong khuôn khổ chương trình mở rộng quy mô Vệ sinh và Nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tại 21 tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ giai đoạn 2016-2020, Ngân hang Thế giới đã phối hợp với Cục Quản lý môi trường y tế và đơn vị tư vấn truyền thông ID Media xây dựng bộ công cụ truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh nông thôn tại cộng đồng nhằm áp dụng cho chương trình .

Để hỗ trợ các tỉnh triển khai có hiệu quả các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi, Cục Quản lý môi trường y tế xin gửi Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh bộ công cụ truyền thông thay đổi hành vi nói trên theo các link sau:

I. Tài liệu truyền thông hộ gia đình:

https://drive.google.com/drive/folders/0B-BTXsUV8yFBcXlyOVczaWlOVjQ

II. Tài liệu truyền thông dành cho trường học:

https://drive.google.com/drive/folders/0B-BTXsUV8yFBc251MDBVN0J3dWM

III. Link các sản phẩm video trên Youtube:
1.      TVC “Giai điệu làng quê” – bản 30 giây:        https://youtu.be/xek4FJmKdpU
2.      TVC “Giai điệu làng quê” – bản 45 giây:        https://youtu.be/f86QzwAYJgs
3.      Video hướng dẫn tổ chức họp thôn:                 https://youtu.be/mwsbWTQq8DI
4.      Video hướng dẫn tổ chức ngày hội vệ sinh:    https://youtu.be/YGd2cW-M8Ik
5.      Video hướng dẫn thăm hộ:                                https://youtu.be/ZTOUJj7FrsQ
6.      Video Ngày hội vệ sinh cộng đồng tại Tuyên Quang – tháng 2 năm 2017:           https://youtu.be/zQP9OyqYpW8
7.      Video tuyên truyền lưu động – bản đầy đủ:      https://youtu.be/BfmqoM6I6sY
Video tuyên truyền lưu động các bản cắt ngắn:
   7.1. Cuộc sống trước và sau khi có nhà tiêu HVS:            https://youtu.be/2FT8p_0K6zE
   7.2. Các nhà tiêu HVS theo chuẩn Bộ Y tế:                        https://youtu.be/1a54eRMaDC4
   7.3. Cách bảo quản và sử dụng nhà tiêu:                            https://youtu.be/5j30ktoP43E
8.      Tiểu phẩm hài “Trăm sự chỉ tại cái nhà tiêu”:            https://youtu.be/2nIDQMWnvhU
9.      MV “Tay sạch bé ngoan” – ko phụ đề:                          https://youtu.be/pr5rHM5h_-Q
10.   MV “Tay sạch bé ngoan” – có phụ đề tiếng Việt:         https://youtu.be/7en6eCoAq7o
11.   MV “Tay sạch bé ngoan” – bản karaoke:                       https://youtu.be/YVv8y8797RA
12.   Clip hướng dẫn dạy nhảy (full):                                       https://youtu.be/sLwi7USvfC4
13.  Clip hướng dẫn dạy nhảy (HD chi tiết từng bước):       https://youtu.be/A0wfzQgOcQ0
Tin liên quan
Xem nhiều