Báo cáo thực trạng vệ sinh môi trường tại Việt NamTháng 6/2015, Cục Quản lý môi trường y tế đã đưa ra báo cáo Thực trạng vệ sinh môi trường tại Việt Nam. Trong báo cáo, có trình bày về các nội dung sau: 1. Mục tiêu và lô trình thực hiện công tác vệ sinh. 2. Thực trạng vệ sinh nông thôn tại Việt […]

Tháng 6/2015, Cục Quản lý môi trường y tế đã đưa ra báo cáo Thực trạng vệ sinh môi trường tại Việt Nam.

Trong báo cáo, có trình bày về các nội dung sau:

1. Mục tiêu và lô trình thực hiện công tác vệ sinh.

2. Thực trạng vệ sinh nông thôn tại Việt Nam.

3. Tổn thất liên quan đến vệ sinh.

4. Khó khăn, thách thức.

5. Làm thế nào thúc đẩy vệ sinh tại Việt Nam.

6. Bài học kinh nghiệm từ các nước.

Chi tiết báo cáo tải tại đây.

Xem thêm ...