Home / Tin tức / Báo cáo thực trạng công tác quản lý môi trường y tế và đề xuất các hoạt động trọng tâm trong thời gian tới

Báo cáo thực trạng công tác quản lý môi trường y tế và đề xuất các hoạt động trọng tâm trong thời gian tới

Công tác quản lý môi trường y tế gồm các lĩnh vực: vệ sinh môi trường cộng đồng; bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế; vệ sinh lao động, phòng, chống thương tích và quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế.  

Công tác quản lý môi trường y tế gồm các lĩnh vực: vệ sinh môi trường cộng đồng; bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế; vệ sinh lao động, phòng, chống thương tích và quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế.

Báo cáo Giao ban 6 tháng tại Hà tĩnh-final

 

Tải văn bản

Tin liên quan
Xem nhiều