Home / Hỏi đáp / Xử lý chất thải nguy hại đối với cơ sở khám bệnh tư nhân

Xử lý chất thải nguy hại đối với cơ sở khám bệnh tư nhân

Nội dung câu hỏi: Hiện tôi có phòng khám tư ở tỉnh miền núi phía bắc nhưng lượng chất thải nguy hại phát sinh ra tôi không biết xử lý thế nào vì ở tỉnh không có cơ sở xử lý CTNH được cấp phép vậy tôi có thể làm hợp đồng với bên bệnh […]

Nội dung câu hỏi: Hiện tôi có phòng khám tư ở tỉnh miền núi phía bắc nhưng lượng chất thải nguy hại phát sinh ra tôi không biết xử lý thế nào vì ở tỉnh không có cơ sở xử lý CTNH được cấp phép vậy tôi có thể làm hợp đồng với bên bệnh viện huyện để xử lý chất thải y tế nguy hại của phòng khám được không? Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

Trả lời:
1. Trường hợp cơ sở y tế (Chủ nguồn phát sinh chất thải y tế nguy hại) không tự xử lý CTNH thì phải ký hợp đồng để chuyển giao chất thải y tế nguy hại với tổ chức, cá nhân có giấy phép phù hợp theo quy định tại Khoản 4, Điều 7 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.
2. Trường hợp trên địa bàn tỉnh hiện không có cơ sở xử lý chất thải nguy hại có giấy phép phù hợp, thì cơ sở y tế phải:
– Hợp đồng với tổ chức, cá nhân ở tỉnh, thành phố lân cận có giấy phép phù hợp để chuyển giao chất thải y tế nguy hại;
– Hoặc chuyển giao chất thải y tế nguy hại cho cơ sở xử lý trong cụm cơ sở y tế nằm trong Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 20 Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế – Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế).
3. Đối với trường hợp cụ thể của đơn vị:
– Nếu bệnh viện đa khoa huyện không có giấy phép xử lý chất thải nguy hại được cơ quan có thẩm quyền cấp (theo quy định tại mục 2. Chương III, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại);
hoặc:
– Bệnh viện đa khoa huyện không nằm trong cụm cơ sở y tế hoặc hiện tại UBND tỉnh chưa phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh (trong đó Bệnh viện đa khoa huyện là cơ sở xử lý nằm trong cụm cơ sở y tế) thì đơn vị không được phép chuyển giao cho bệnh viện đa khoa huyện để xử lý.
Đề nghị đơn vị liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Sở Y tế để có hướng dẫn cụ thể trong việc xử lý chất thải y tế nguy hại của đơn vị bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Trân trọng!