Cục Quản lý môi trường y tế đến thăm và chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Cục Quản lý môi trường y tế đến thăm và chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

21/6/1925 đánh dấu ngày ra đời của tờ báo Thanh niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Từ đó hàng năm, ngày 21/6 được coi là ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm này, tập thể Ban lãnh đạo và công chức Cục Quản lý môi trường y tế […]

Công văn Văn phòng chính phủ gửi Bộ Tài nguyên và môi trường

Công văn Văn phòng chính phủ gửi Bộ Tài nguyên và môi trường

Ngày 04/2/2016, Văn phòng chính phủ có Công văn số 905/VPCP-KTN gửi Bộ Tài nguyên và môi trường đề nghị Bộ đề xuất biện pháp kiểm soát các lò đốt rác nhập khẩu không đảm bảo yêu cầu và đánh giá các công nghệ xử lý chất thải rắn đang áp dụng và đề xuất […]