PHÁP CHẾ - THANH TRA

 • 27/12/2019

  Kết luận thanh tra số 1894/KL-MT ngày 27/12/2019

  Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 1894/KL-MT ngày 27/12/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế:

 • 27/12/2019

  Kết luận thanh tra số 1893/KL-MT ngày 27/12/2019

  Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 1893/KL-MT ngày 27/12/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty Cổ phần cấp nước Quảng Bình:  

 • 26/11/2019

  Kết luận thanh tra số 1728/KL-MT ngày 26/11/2019

  Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 1728/KL-MT ngày 26/11/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng  

 • 25/11/2019

  Kết luận thanh tra chuyên ngành số 1720/KL-MT ngày 25/11/2019

  Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 1720/KL-MT ngày 25/11/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm nghiệm. khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tếtại Viện Sốt […]

 • 29/08/2019

  Kết luận thanh tra chuyên ngành số 1172/KL-MT ngày 28/8/2019

  Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 1172/KL-MT ngày 28/8/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại thành […]