Cục Quản lý môi trường y tế làm việc với Tổ chức Y tế thế giới (WHO)

Cục Quản lý môi trường y tế làm việc với Tổ chức Y tế thế giới (WHO)

Chiều ngày 22/11, tại Hà Nội, Cục Quản lý môi trường y tế đã có buổi làm việc với Đại diện tổ chức Y tế thế giới. Về phía Tổ chức Y tế thế giới có sự tham dự của Ông Kidong Park và ông Jun Nakagawa – Đại diện Tổ chức Y tế thế […]

Tài liệu truyền thông quản lý chất thải y tế

Tài liệu truyền thông quản lý chất thải y tế

Nhằm góp phần tích cực vào việc giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường và nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe con người thông qua: Cải thiện nâng cao năng lực quản lý chất thải y tế ở Việt Nam; Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của các cán bộ […]