Hội nghị tổng kết Dự án cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả (Washoba)

Hội nghị tổng kết Dự án cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả (Washoba)

Ngày 26/6/2017 tại Hà Nội, Cục Quản lý môi trường y tế đã phối hợp với tổ chức Đông Tây Hộ Ngộ tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả. Đến dự có PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương – Cục trưởng Cục Quản lý môi […]

Tài liệu truyền thông quản lý chất thải y tế

Tài liệu truyền thông quản lý chất thải y tế

Nhằm góp phần tích cực vào việc giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường và nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe con người thông qua: Cải thiện nâng cao năng lực quản lý chất thải y tế ở Việt Nam; Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của các cán bộ […]