Quản lý chất thải y tế
Quản lý chất thải y tế

Công văn số: 650/MT-YT ngày 02 tháng 7 năm 2015 gửi Đồng chí Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh v/v quản lý chất thải y tế

HỘI THẢO TRIỂN KHAI DỊCH VỤ Y TẾ LAO ĐỘNG CƠ BẢN CHO NHÓM LAO ĐỘNG PHI KẾT CẤU
HỘI THẢO TRIỂN KHAI DỊCH VỤ Y TẾ LAO ĐỘNG CƠ BẢN CHO NHÓM LAO ĐỘNG PHI KẾT CẤU

Công tác lồng ghép dịch vụ y tế lao động cơ bản, đặc biệt đối với nhóm lao động phi kết cấu vào trong dịch vụ y tế đang là một trong những vấn đề được Cục Quản lý môi trường y tế quan tâm, nhằm tổ chức triển khai hiệu quả An toàn vệ sinh lao động mới được Quốc hội khóa XIII thông qua.

Hướng dẫn xử lý thi hài bệnh nhân nhiễm vi rút Ê-bô-la
Hướng dẫn xử lý thi hài bệnh nhân nhiễm vi rút Ê-bô-la

Công văn số 415/MT-SKCĐ ngày 08 tháng 5 năm 2015 gửi Sở y tế 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Y tế

Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng cho cộng đồng và người lao động
Hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mùa nắng nóng cho cộng đồng và người lao động

Công văn số 609/MT-SKCĐ ngày 23/6/2015 gửi các Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh/thành phố

Quản lý chất thải y tế

Quản lý chất thải y tế

Công văn số: 650/MT-YT ngày 02 tháng 7 năm 2015 gửi Đồng chí Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh v/v quản lý chất thải y tế

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại VN: Nhiều bất cập!

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại VN: Nhiều bất cập!

Vẫn còn nhiều tồn tại và bất cập từ việc quản lý đến sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tại Việt Nam. Đó là ý kiến được nhiều chuyên gia khẳng định tại Diễn đàn Phát triển Nông nghiệp sáng tạo gắn với bảo vệ môi trường diễn ra tại Hà Nội cuối tuần qua.

HỘI THẢO TRIỂN KHAI DỊCH VỤ Y TẾ LAO ĐỘNG CƠ BẢN CHO NHÓM LAO ĐỘNG PHI KẾT CẤU

HỘI THẢO TRIỂN KHAI DỊCH VỤ Y TẾ LAO ĐỘNG CƠ BẢN CHO NHÓM LAO ĐỘNG PHI KẾT CẤU

Công tác lồng ghép dịch vụ y tế lao động cơ bản, đặc biệt đối với nhóm lao động phi kết cấu vào trong dịch vụ y tế đang là một trong những vấn đề được Cục Quản lý môi trường y tế quan tâm, nhằm tổ chức triển khai hiệu quả An toàn vệ sinh lao động mới được Quốc hội khóa XIII thông qua.

Ngộ độc chì và sức khỏe

Ngộ độc chì và sức khỏe

Chì là một kim loại độc hại có trong tự nhiên trong lớp vỏ trái đất. Việc sử dụng rộng rãi chì gây hậu quả ô nhiễm môi trường, phơi nhiễm chì và nhiều vấn đề về sức khỏe cộng đồng ở nhiều nơi trên thế giới. Các nguồn chính gây ô nhiễm môi trường bao gồm khai thác mỏ…

BO Y TE
Dịch vụ công
Bộ tài nguyên và môi trường
Phòng chống tai nạn thương tích
Phòng chống bệnh nghề nghiệp
Cục cảnh sát môi trường
Phần mềm Quản lý csdl về chất thải y tế
ECOMORE