Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế tại bệnh viện Phụ sản Trung ương

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ lãnh đạo, quản lý y tế tại bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong các ngày 18, 19 và 20, 22/7/2016, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã phối hợp Cục Quản lý môi trường y tế tổ chức các lớp huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động cho gần 100 cán bộ quản lý của Bệnh viện từ cấp Trưởng – Phó các phòng/ban, Lãnh đạo của đơn vị.

Bộ Y tế sơ kết thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ và triển khai cơ sở y tế xanh sạch đẹp hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Bộ Y tế  sơ kết thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ và triển khai cơ sở y tế xanh sạch đẹp hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Sáng ngày 19/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế và triển khai cơ sở y tế xanh sạch đẹp hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Hội nghị trực tuyến sơ […]