Bộ Y tế tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng quản lý môi trường y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Bộ Y tế tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng quản lý môi trường y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh

Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, những bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức thực hiện các quy định về quản lý chất thải y tế, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các bệnh viện, các cơ sở y tế trong việc thực hiện các quy […]

Trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Hà Nội

Trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Hà Nội

Câu 1: Với việc Sở Y tế Bắc Ninh tỏ ra bất ngờ khi có phản ánh về núi rác thải y tế khổng lồ, Bà có cho rằng lãnh đạo Sở đã tắc trách trong công tác quản lý tại địa phương mình không? Trả lời: Theo quy định của Luật Bảo vệ môi […]

Quản lý chất thải y tế tái chế

Quản lý chất thải y tế tái chế

Tái chế chất thải là gì? Tái chế là hoạt động thu hồi lại từ chất thải các thành phần có thể sử dụng để chế biến thành những sản phẩm mới sử dụng lại cho các hoạt động sinh hoạt và sản xuất. Việc tái chế chất thải không chỉ có ý nghĩa về […]