Thông tin các đơn vị đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm, kiểm nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

I. Các đơn vị công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn Viện PASTEUR thành phố Hồ Chí Minh 2. Viện Sốt rét – Ký sinh trùng- Côn trùng Trung ương   3. Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường 4. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương   […]

PHÁP CHẾ - THANH TRA

 • 26/11/2019

  Kết luận thanh tra số 1728/KL-MT ngày 26/11/2019

  Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 1728/KL-MT ngày 26/11/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng  

 • 29/08/2019

  Kết luận thanh tra chuyên ngành số 1172/KL-MT ngày 28/8/2019

  Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 1172/KL-MT ngày 28/8/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại thành […]

 • 27/08/2019

  Kết luận thanh ta số 1168/KL-MT ngày 27/8/2019

  Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 1168/KL-MT ngày 27/8/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần VIWACO    

 • 16/07/2019

  Kết luận thanh tra số 880/KL-MT ngày 16/7/2019

  Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 880/KL-MT ngày 16/7/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định    

 • 09/07/2019

  Kết luận thanh tra số 835/KL-MT ngày 09/7/2019

  Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 835/KL-MT ngày 09/7/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông