Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế tổ chức Hội thảo tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”

Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế tổ chức Hội thảo tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”

Ngày 20/9/2016, tại Hà Nội, Cục Quản lý môi trường y tế – Bộ Y tế đã tổ chức Hội thảo tập huấn và chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”.

Nội dung trả lời báo chí về công tác quản lý chất thải y tế

Nội dung trả lời báo chí về công tác quản lý chất thải y tế

Câu 1: Xin bà cho biết hiện nay công tác quản lý chất thải y tế được thực hiện như thế nào? Trả lời: Công tác quản lý chất thải y tế được thực hiện theo các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và […]